Giới Thiệu

Chúng tối chuyên tư vấn và cung cấp thiết bị và nội thất cho phòng thí nghiệm như:

1. Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô thực vật

2. Phòng thí nghiệm sinh học phân tử

3. Phòng thí nghiệm vi sinh vật

4. Phòng thí nghiệm

5. Phòng kiểm nghiệm Dược phẩm-Mỹ phẩm-Thực phẩm chức năng

6. Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học tế bào

7. Phòng thí nghiệm môi trường

8. Phòng giải phẫu bệnh

9. Phòng kiểm nghiệm hạt giống

10. Phòng thí nghiệm xử lý nước thải công nghiệp

11. Quan trắc môi trường

12. Phòng thí nghiệm phân tích độc chất

13. Phòng thí nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

14. Phòng sạch

15. Phòng thí nghiệm sử dụng cho trường học

Liên hệ để được tư vấn chi tiết